Przetwarzanie danych, kopiowanie, polityka prywatności

Firma GRYF-ELEKTRYK.PL S.C. szanuje prawo do prywatności Użytkowników naszych usług i gwarantuje Im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które Ich dotyczą. Dokładamy najwyższych starań, by dane osobowe naszych Użytkowników były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej. Nasza Polityka Prywatności informuje, jak przetwarzamy dane osobowe Użytkowników naszych usług (serwisów, aplikacji), a przede wszystkim: Kto jest administratorem Twoich danych osobowych, Jakie dane przetwarzamy, W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane, Jak długo przetwarzamy dane, Jakie prawa przysługują naszym Użytkownikom jako podmiotom danych osobowych, Komu udostępniamy dane Administrator Danych Osobowych Administratorem Twoich danych osobowych jest firma GRYF-ELEKTRYK.PL S.C., z którego serwisu lub aplikacji korzystasz. Nazwę Administratora znajdziesz zawsze na samym dole strony internetowej lub w aplikacji, informuje o niej także logo Administratora widoczne w serwisie lub aplikacji. Administratorami Twoich danych osobowych będą także pozostałe podmioty z Grupy GRYF-ELEKTRYK.PL S.C.. Dane podmiotów z Grupy GRYF-ELEKTRYK.PL S.C. możesz sprawdzić pod tym linkiem. [podmioty z Grupy GRYF-ELEKTRYK.PL S.C.] Co to oznacza? Podmiot z Grupy GRYF-ELEKTRYK.PL S.C. – usługodawca danego serwisu lub aplikacji, decyduje o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych, czyli jak Twoje dane będą wykorzystywane. Jak się z nami kontaktować w zakresie danych osobowych? Przejdź do zakładki „Kontakt” gdzie udostępniliśmy formularz zgłoszenia wniosków dotyczących Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych (IOD) dla podmiotów z Grupy GRYF-ELEKTRYK.PL S.C.. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz realizacją Twoich praw związanych z przetwarzaniem, na adres: e-mail: IOD@grupaonet.pl adres: ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych” Jakie dane przetwarzamy ? Przetwarzamy Twoje dane, które nam podajesz lub udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w ramach korzystania z naszych usług - serwisów lub aplikacji (wraz ze zautomatyzowaną analizą Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach). Podajesz nam Twoje dane osobowe niezbędne do świadczenia Ci usług, np. przy zakładaniu kont czy profili w serwisach, wypełniając formularze lub okna rejestracyjne w usługach, w procesie instalacji aplikacji, dane zmienione przez Ciebie podczas edycji kont (takie jak: adres e-mail, imię i nazwisko, wiek, płeć, miasto, datę urodzenia). Przetwarzamy także dane zbierane podczas Twojej aktywności w usługach - serwisach internetowych i aplikacjach, m.in. odwiedzane strony i miejsca, czas wizyty w danym miejscu, Twoje kliknięcia, sposób korzystania z usług (np. historie zakupów, wyszukiwanie produktów VOD.pl), informacje o urządzeniu końcowym lub przeglądarce, w tym jego lokalizację. Udostępniając usługi hostingu – przechowujemy na naszych serwerach dane, które samodzielnie, dobrowolnie publikujesz za pomocą udostępnionych Ci narzędzi informatycznych w sieci Internet, w określonych usługach. Zakres przetwarzanych danych jest różny w poszczególnych usługach – informacje szczegółowe prezentujemy dla każdej usługi w procesie rejestracji do danej usługi lub w regulaminie usługi. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane? Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. Gdy zakładasz konto poczty elektronicznej, to umowa o dostarczenie tego konta upoważnia nas do przetwarzania danych niezbędnych do jego zapewnienia (np. danych podanych przez Ciebie w profilu tego konta). Bez tego nie bylibyśmy w stanie zapewnić Ci usługi, a Ty nie mógłbyś z niej korzystać. Niepodanie takich danych uniemożliwi nam zawarcie i wykonanie umowy. W celu zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach) jak również w celu prowadzenia marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się historią i oglądasz materiały historyczne w portalu Onet lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie Onet Podróże o historycznych trasach krajoznawczych). Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi (wraz ze zautomatyzowaną analizą Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy). Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany (wycofania) zgody w dowolnym momencie. Twoje dane przetwarzamy również jeżeli jest to wymagane przepisami prawa np. w celach podatkowych, rachunkowości. Jak długo przetwarzamy dane? Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.: w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy (3 lata lub 6 lat), w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu, w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami. Jakie prawa przysługują naszym Użytkownikom jako podmiotom danych osobowych? Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (RODO), przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez nas, inne podmioty z Grupy GRYF-ELEKTRYK.PL S.C., a także Zaufanych Partnerów: prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo żądania sprostowania danych prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, jakim jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych. prawo sprzeciwu (sprzeciw wobec przetwarzania, sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, sprzeciw uzasadniony wobec przetwarzania Twoich danych w uzasadnionym interesie Administratora). Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody: masz prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy (niezbędne w celu świadczenia usługi): masz prawo do przenoszenia danych osobowych. W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z nami w zakładce Kontakt, a w zakresie poszczególnych usług – zalogować się do usługi i skorzystać z udostępnionych w usłudze narzędzi IT bądź poinformować odpowiednie Biuro Obsługi Klienta danego serwisu lub aplikacji. Komu udostępniamy dane? Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikujemy czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych. Twoje dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane instytucjom zajmującym się windykacją należności i obrotem wierzytelnościami. Na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów podmiotów z Grupy GRYF-ELEKTRYK.PL S.C. Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, ww. dane mogą być udostępniane naszym Zaufanym Partnerom. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa GRYF-ELEKTRYK.PL S.C. współpracuje lub które polecane są przez międzynarodowe organizacje branżowe takie jak np. organizacja IAB (Interactive Advertising Bureau. Zaufanych Partnerów znajdziesz na dole tej strony pod przyciskiem „Zmień swoje ustawienia prywatności”. Przekazywanie danych poza EOG Nasi partnerzy mają siedziby głównie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub w Szwajcarii, uznanej za kraj spełniający adekwatny poziom ochrony danych osobowych. Niektórzy spośród naszych Zaufanych Partnerów np. Google czy Facebook mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, weryfikujemy, aby Partnerzy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności" ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Masz prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do nas. ZAŁĄCZNIK DO POLITYKI PRYWATNOŚCI: POLITYKA COOKIES DLA STRON INTERNETOWYCH I APLIKACJI PODMIOTÓW Z GRUPY GRYF-ELEKTRYK.PL S.C. Niniejsza Polityka Cookies stanowi załącznik do Polityki Prywatności, stanowiący jej integralną część. Na naszych stronach i w aplikacjach używamy znaczników internetowych, takich jak pliki np. cookie lub local storage, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy GRYF-ELEKTRYK.PL S.C. oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Niniejsza Polityka Cookies odnosi się do cookies i innych podobnych technologii, które podmioty z Grupy GRYF-ELEKTRYK.PL S.C. stosują na wszystkich swoich stronach internetowych, w tym we wszystkich serwisach internetowych Grupy GRYF-ELEKTRYK.PL S.C., np.: www.iuvo.it, www.iuvo.pl (zwanych dalej łącznie: „Stronami Grupy GRYF-ELEKTRYK.PL S.C.”) Korzystając ze Stron Grupy GRYF-ELEKTRYK.PL S.C., poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień Twojej przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie Cookies i innych podobnych technologii zgodnie z niniejszą Polityką Cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas Cookies lub innych podobnych technologii lub jeśli chcesz ograniczyć dopuszczalny zakres korzystania z Cookies i podobnych technologii, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób (wskazany poniżej) lub zrezygnować z korzystania ze Stron Grupy GRYF-ELEKTRYK.PL S.C.. Co to są Cookies? Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika Stron Grupy GRYF-ELEKTRYK.PL S.C., które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym połączeniu się ze Stronami Grupy GRYF-ELEKTRYK.PL S.C. z danego urządzenia końcowego – podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.). Cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia Cookie wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową oraz inne dane potrzebne. W niniejszej Polityce, informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych na Stronach Grupy GRYF-ELEKTRYK.PL S.C.. Inne technologie podobne do Cookies (zwane także: „innymi podobnymi technologiami”) Dla zapewnienia sprawnego korzystania ze Stron Grupy GRYF-ELEKTRYK.PL S.C. używamy także innych niż Cookies technologii np. Local Storage, która służy do przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania z serwisów w wydzielonej część pamięci przeglądarki. Dostęp do danych w Local Storage może uzyskać tylko strona internetowa, z której dane zostały zapisane w przeglądarce. Dane w Local Storage są przechowywane przez przeglądarkę po jej zamknięciu. W jakim celu stosujemy Cookies lub inne podobne technologie? Grupa GRYF-ELEKTRYK.PL S.C. stosuje Cookies lub inne podobne technologie w następującym celu: by Strony Grupy GRYF-ELEKTRYK.PL S.C. działały szybciej i były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy dostępne na Stronach Grupy GRYF-ELEKTRYK.PL S.C. do oczekiwań i zainteresowań Użytkownika, by ułatwić prezentowanie Użytkownikowi reklam na Stronach Grupy GRYF-ELEKTRYK.PL S.C. dopasowanych do jego zainteresowań Użytkownika, do zbierania zagregowanych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć jak ludzie korzystają ze Stron Grupy GRYF-ELEKTRYK.PL S.C. (w tym: naszych usług, naszych aplikacji) oraz pomagają nam w poprawianiu ich funkcjonalności i zawartości. Na Stronach Grupy GRYF-ELEKTRYK.PL S.C. mogą być stosowane: Cookies sesyjne - pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania ze Stron Grupy GRYF-ELEKTRYK.PL S.C.; Cookies stałe - pozostają na Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas istnienia lub do momentu kiedy je usuniesz. Rodzaje Cookies lub podobnych technologii stosowanych na Stronach Grupy GRYF-ELEKTRYK.PL S.C. Typ Cookies: Do czego i w jaki sposób są wykorzystywane: Uwierzytelnianie do identyfikacji zalogowanego Użytkownika, aby wyświetlić mu właściwe informacje, odpowiadające jego zainteresowaniom Bezpieczeństwo wsparcie mechanizmów zapobiegających nadużyciom na Stronach Grupy GRYF-ELEKTRYK.PL S.C. Konieczne do działania stron Niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i wyświetlania Stron Grupy GRYF-ELEKTRYK.PL S.C., pozwalają Ci na poruszanie się po nich oraz używanie ich elementów. Optymalizują korzystanie ze Stron Grupy GRYF-ELEKTRYK.PL S.C., np. mogą zapamiętywać poprzednie czynności (np. otwarte teksty) podczas wracania na stronę w tej samej sesji. Poprawiające funkcjonalność Zapamiętywanie Twoich ustawień i wyborów (np. nazwa użytkownika, region, w którym jesteś, dopasowane ustawienia, preferencje językowe i komunikacyjne historia aktywności użytkownika) by dostarczyć Ci bardziej dopasowane treści i usługi. Pozwalają Ci również na oglądanie filmów i używanie narzędzi społecznościowych, są pomocne podczas wypełniania formularzy. Niezależnie od powyższego poprzez tzw. wtyczki społecznościowe, zapewniają one Użytkownikowi funkcje, ważne informacje oraz treść dopasowaną do jego potrzeb.W celu poprawy funkcjonalności Stron Grupy GRYF-ELEKTRYK.PL S.C. wykorzystywane są dane dotyczące aktywności na Stronach Grupy GRYF-ELEKTRYK.PL S.C., dane geolokalizacyjne (miejscowość) oraz dane demograficzne (wiek, płeć) - zestawiane dane są agregowane w taki sposób abysposób, aby budowany grupowy segment nie pozwalał na identyfikację pojedynczego identyfikatora Użytkownika. Reklamowe Dostarczanie Ci reklam odpowiadających Twojej aktywności na Stronach Grupy GRYF-ELEKTRYK.PL S.C., Twoim zainteresowaniom, zwyczajom, z równoczesnym ograniczeniem wyświetleń tej samej reklamy lub reklamy niedopasowanej do Twoich zainteresowań na Stronach Grupy GRYF-ELEKTRYK.PL S.C. bądź reklamy oraz na stronach internetowych podmiotów trzecich, w. W celu marketingowym, wraz z niezbędną analityką, pomiarami., do prezentowania Do prezentowania reklamy określonej grupie docelowej mogą być wykorzystywane dane dotyczące historii przeglądanych stron, aktywności w serwisach (np. Twoje kliknięcia, historia zakupów, sposób korzystania z usług, jak wyszukiwane filmy w vod.pl), dane geolokalizacyjne i danei dane demograficzne. Ww. dane o aktywności Użytkowników na Stronach Grupy GRYF-ELEKTRYK.PL S.C. mogą być zestawiane z danymi demograficznymi podanymi nam przez Użytkowników przy rejestracji do naszych usług (np. wiek, płeć, wielkość miejscowości) - zestawiane dane są agregowane w taki sposób aby budowany grupowy segment zainteresowań nie pozwalał na wyłonienie pojedynczego identyfikatora Użytkownika, wobec czego identyfikacja Użytkownika nie jest możliwa. Tak zagregowane dane mogą być wykorzystywane przez podmioty z Grupy GRYF-ELEKTRYK.PL S.C., a także udostępniane podmiotom trzecim, jeśli istnieje określona podstawa prawna. Cookies reklamowe pozwalają także mierzyć efektywność kampanii reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy). Czy używamy Cookies lub podobnych technologii podmiotów trzecich? Tak, korzystając ze Stron Grupy GRYF-ELEKTRYK.PL S.C. możesz otrzymywać Cookies pochodzące od naszych Zaufanych Partnerów. Cele marketingowe naszych Zaufanych Partnerów - nasi Zaufani Partnerzy mogą korzystać z plików cookie lub innych podobnych technologii, aby ustalić, czy została wyświetlona przez nich lub na ich zlecenie konkretna reklama, oraz w celu zebrania informacji o tym w jaki sposób Użytkownicy reagują na wyświetlane reklamy. Nasi Zaufani Partnerzy mogą także, na podstawie zgody Użytkownika, dopasowywać wyświetlane reklamy do zainteresowań Użytkownika określonych na podstawie informacji udostępnianych naszym Zaufanym Partnerom przez Użytkownika w trakcie korzystania ze stron internetowych lub aplikacji. Jeżeli użytkownik wyraził zgodę, o której mowa w zdaniu poprzednim, to informacje te mogą być także udostępniane w dalszych celach marketingowych innym podmiotom wyświetlającym lub zlecającym reklamę w Internecie. W tych celach możemy także współpracować z Zaufanymi Partnerami, aby pokazać Użytkownikowi reklamę na Stronach Grupy GRYF-ELEKTRYK.PL S.C. lub poza nimi, po odwiedzeniu przez Użytkownika określonej strony lub aplikacji. Oprócz technologii Local storage na Stronach Grupy GRYF-ELEKTRYK.PL S.C. (w tym serwisach) mogą być również wykorzystywane inne technologie i rozwiązania techniczne pozwalające uzyskać dostęp do informacji przechowywanej w przeglądarce/urządzeniu końcowym, których działanie jest konieczne do korzystania ze Stron Grupy GRYF-ELEKTRYK.PL S.C. lub pożądane z uwagi na ich specyfikę. Korzystamy też z oprogramowania analitycznego podmiotów trzecich (np. Google Analitics, Gemius) zamieszczającego w urządzeniu końcowym Użytkownika kody umożliwiające zbieranie danych o Użytkownikach. W jaki sposób mogę zmienić ustawienia dot. Cookies albo je usunąć? Większość przeglądarek internetowych jest ustawionych na automatyczne przyjmowanie Cookies. Możesz jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby Cookies były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy Cookies są wysyłane na Twoje urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas Cookies, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania ze Stron Grupy GRYF-ELEKTRYK.PL S.C., na przykład możesz nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania. Uniemożliwisz nam także zbieranie informacji nt. używania naszych stron w celu stałego poprawiania zawartości Stron i usług Grupy GRYF-ELEKTRYK.PL S.C.. Jak zmienić ustawienia Cookies, Local storage i innych technologii, w tym oprogramowania analitycznego, stosowanych na Stronach Grupy GRYF-ELEKTRYK.PL S.C., co do których mechanizm zmiany, ustawień lub wyłączenia nie został wskazany powyżej - sprawdź tutaj. Dodatkowa pomoc: Szczegółowe informacje są w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej. Znajdź poniżej nazwę przeglądarki internetowej, z której korzystasz i kliknij w link, żeby dowiedzieć się więcej: Pamiętaj, że zmiana ustawień plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu. Więcej informacji Więcej informacji na temat plików cookies i podobnych technologii znajdziesz też pod linkiem wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com lub w dziale naszym dziale Pomocy Użytkownikowi Jak zmienić ustawienia cookies? oraz Usuwanie cookies w przeglądarkach mobilnych. Firma GRYF-ELEKTRYK.PL S.C. jest właścicielem zdjęć opublikowanych na stronie internetowej www.gryf-elektryk.pl oraz iuvo.it i nie zgadza się na kopiowanie rzeczonych zdjęć bez uzyskania uprzedniej zgody od właściciela.

Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Top